Novica Letić

Proizvođač

Sa nama od prvog dana proizvodnje. Najveći proizvođač i prerađivač sveže i barene cvekle.