Janko Medveđ

Proizvođač

Od prvog dana naše proizvodnje su sa nama. Najveći proizvođač šargarepe u Jugoistočnoj Evropi. Svake godine prate nove tehnologije i usvajaju ih u svojoj proizvodnji.